28.12.2021 Nowe zdjęcia lotnicze w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy kolejne zdjęcia lotnicze z 2021 roku dla miasta Łodzi (ponad 35 000 sztuk) wykonane w przestrzeni barwnej RGB oraz CIR o terenowym rozmiarze piksela 0.05 m. Zdjęcia zostały opracowane na zlecenie Urzędu Miasta Łodzi. ...

27.12.2021 Stan usług WFS udostępniających dane z ewidencji gruntów i budynków

Obecnie udostępniono już 300 usług WFS z jednostek prowadzących ewidencję gruntów i budynków, które umożliwiają pobieranie danych dotyczących geometrii działek i budynków. Adresy usług są dostępne w ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych . Aktualny stan dostępnych usług WFS we...

23.12.2021 Stacje referencyjne na terenie województwa małopolskiego w pełni zarządzane przez GUGiK

Na podstawie umowy pomiędzy Głównym Geodetą Kraju a Województwem Małopolskim stacje referencyjne, założone w ramach Małopolskiego Systemu Pozycjonowania Precyzyjnego, zlokalizowane w Tarnowie, Proszowicach, Nowym Sączu oraz w Nowym Targu, zostały przekazane w pełny zarząd Głównego Urzędu...
Strona 76 z 554
— 3 Pozycji na stronie
Wyświetlanie 226 - 228 z 1 660 rezultatów.