29.06.2021 Nowe dane fotogrametryczne w PZGiK

Do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przyjęliśmy nowe dane fotogrametryczne dla obszaru miast: Płock o łącznej powierzchni ponad 167 km 2 : zdjęcia lotnicze i ortofotomapa o pikselu 0.05 m, NMT o oczku 1m Nowy Dwór Mazowiecki o łącznej powierzchni ponad 79 km 2 :...

29.06.2021 Linie mozaikowania i aerotriangulacja dostępne w usługach WMS i WFS

W serwisie mapy.geoportal.gov.pl w grupie warstw „ Dane do pobrania” utworzyliśmy nową pozycję oznaczona jako „ Dane fotogrametryczne” i przenieśliśmy do niej istniejące już usługi dotyczące „Osnowy fotogrametrycznej” i „ Obrazów intensywnośc i” oraz dodaliśmy w niej nowe usługi „...

28.06.2021 Rozstrzygamy konkurs na najlepsze wykorzystanie usług WFS

W ogłoszonym przez Głównego Geodetę Kraju konkursie na aplikacje lub serwisy internetowe, które w kreatywny sposób wykorzystają usługi Web Feature Service (WFS) udostępniane przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii, komisja konkursowa postanowiła przyznać: w kategorii ogólnodostępna...
Strona 78 z 466
— 3 Pozycji na stronie
Wyświetlanie 232 - 234 z 1 398 rezultatów.