21.06.2021 Pięć podmiotów chętnych do udziału w konkursie na opracowanie nowego modelu quasi-geoidy

Do konkursu Głównego Geodety Kraju na opracowanie nowego modelu quasi-geoidy służącej do przeliczeń wysokości elipsoidalnych z układu PL-ETRF2000-GRS80h do wysokości normalnych PL-EVRF2007-NH zgłosiło się 5 uczestników: Prof. Roman Kadaj, Politechnika Gdańska, Politechnika...

18.06.2021 41 geodetów zdobyło uprawnienia zawodowe

Kolejne egzaminy na uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii, w zakresach 1, 2, 4 i 5, odbyły się 15 - 18 czerwca 2021 r. Do tej sesji przystąpiło łącznie 70 osób. Egzaminy pisemne (część ogólna i szczegółowa) zostały przeprowadzone w całości z zastosowaniem techniki...

18.06.2021 Otwarta wideokonferencja „Praktyczne aspekty operatu elektronicznego”

Główny Geodeta Kraju dr hab. inż. Waldemar Izdebski zaprasza na otwartą wideokonferencję „Praktyczne aspekty operatu elektronicznego”. Podczas spotkania przedstawimy zalety korzystania z operatu elektronicznego, którego stosowanie od 22 sierpnia 2021 r. wprowadziło nowe rozporządzenie ws....
Strona 81 z 466
— 3 Pozycji na stronie
Wyświetlanie 241 - 243 z 1 398 rezultatów.