17.11.2021 Wzrost liczby operatów elektronicznych

W listopadzie 2021 r. przeprowadziliśmy kolejną ankietę dotyczącą formy operatów technicznych wpływających do PZGiK. Wynika z niej, że liczba operatów technicznych w postaci elektronicznej wzrosła w stosunku do  poprzedniego miesiąca. W październiku 2021 r. do zasobu przekazano 53% ...

15.11.2021 Prezentacja GUGiK podczas konferencji Permanent Committee on Cadastre(PCC)

W formie wideokonferencji 10 i 11 listopada 2021 r. odbyło się posiedzenie Stałego Komitetu ds. Katastru (PCC) połączone z warsztatami EuroGeographics. Spotkanie zorganizowano w ramach programu Prezydencji Słowenii w Radzie UE. Temat przewodni wydarzenia to „Role of National Mapping, Cadastre...

12.11.2021 Nowe dane fotogrametryczne w PZGiK

Do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przyjęliśmy kolejne dane fotogrametryczne dla miasta Wrocław (woj. dolnośląskie) o powierzchni 441 km 2 , dla którego wykonano: zdjęcia lotnicze o GSD = 0.05 m, ortofotomapa o pikselu 0.05 m, numeryczny model terenu w formacie...
Strona 93 z 552
— 3 Pozycji na stronie
Wyświetlanie 277 - 279 z 1 654 rezultatów.