17.05.2021 Jak wygląda informatyzacja operatów w województwach

Z przeprowadzonych każdego miesiąca 2021 r. ankiet wynika, że największy poziom zawansowania w liczbie przyjętych operatów elektronicznych utrzymuje się w województwach pomorskim i śląskim , gdzie odpowiednio 61% i 59% operatów zostało przyjętych do zasobu w postaci elektronicznej. ...

17.05.2021 Rozpoczęto proces konsultacji publicznych projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów

Działając na podstawie stosownych upoważnień Główny Geodeta Kraju przekazał do uzgodnień międzyresortowych, opiniowania i konsultacji publicznych projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów. Treść projektu i załączników...

14.05.2021 Rozpoczęto proces konsultacji publicznych projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju

Działając na podstawie stosownych upoważnień Główny Geodeta Kraju przekazał do uzgodnień międzyresortowych, opiniowania i konsultacji publicznych projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju. Treść...
Strona 99 z 466
— 3 Pozycji na stronie
Wyświetlanie 295 - 297 z 1 398 rezultatów.