30.01.2023 Nowe dane fotogrametryczne w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy wykonane na zlecenie Głównego Geodety Kraju nowe, wysokorozdzielcze dane fotogrametryczne o powierzchni około 360 km 2 dla obszaru miast z województw: Dolnośląskiego: Lwówek Śląski Oleśnica Polkowice ...

30.01.2023 Zalecenia i dobre praktyki do przeprowadzenia modernizacji EGiB

Celem wsparcia powiatów w realizacji modernizacji EGiB Główny Urząd Geodezji i Kartografii opracował „Zalecenia i dobre praktyki przeprowadzenia modernizacji egib” , „Przykładowy projekt modernizacji egib” oraz „Przykładowe warunki techniczne modernizacji egib ”. W opracowaniach zwrócono...

27.01.2023 Nowe dane osnowy magnetycznej

W serwisie Geoportal zaktualizowaliśmy usługi WMS i WFS dla osnowy magnetycznej o dane  pozyskane w ramach prac zleconych przez Głównego Geodetę Kraju w 2022 roku. Dodane zostały m.in. dane nowych punktów osnowy magnetycznej klasy fundamentalnej zlokalizowanych w okolicy: Domaszkowa...

26.01.2023 Od 26 stycznia 2023 r. obowiązuje nowe rozporządzenie fotogrametryczne

Przypominamy, że dzisiaj wchodzi w życie nowe rozporządzenie w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu. W ramach nowego rozporządzenia fotogrametrycznego wprowadzono zmiany zarówno o charakterze redakcyjnym oraz...

26.01.2023 Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej

W siedzibie Głównego Urzędu i Kartografii 25 stycznia 2023 r. odbyło się posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej pod przewodnictwem p.o. Głównego Geodety Kraju Alicji Kulki. Przewodnicząca Rady przedstawiła najważniejsze działania Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii...
Strona 10 z 389
— 5 Pozycji na stronie
Wyświetlanie 46 - 50 z 1 942 rezultatów.