16.01.2023 Współpraca Głównego Geodety Kraju z Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach

Porozumienie o wzajemnej współpracy podpisali 16 stycznia 2023 r. p.o. Główny Geodeta Kraju Alicja Kulka z dyrektorem Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego profesorem Wiesławem Oleszkiem. Przedmiotem współpracy będzie w szczególności: wymiana...

16.01.2023 Warsztaty fotogrametryczne pt. Wykorzystanie danych fotogrametrycznych na potrzeby aktualizacji baz powiatowych

Rozpoczęła się II tura warsztatów fotogrametrycznych zorganizowanych przez Głównego Geodetę Kraju – p.o. Alicję Kulkę pt. Wykorzystanie danych fotogrametrycznych na potrzeby aktualizacji baz powiatowych . W II turze udział weźmie ok. 80 osób. Warsztaty prowadzą pracownicy Departamentu Geodezji,...

13.01.2023 Nowe dane fotogrametryczne w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy nowe dane fotogrametryczne o powierzchni około 14 000 km 2 opracowane dla części województw pomorskiego i zachodniopomorskiego, dla których wykonano: dane pomiarowe LIDAR o gęstości 4 pkt/m 2 , numeryczny model terenu o...

13.01.2023 Nowe wysokorozdzielcze dane fotogrametryczne w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy nowe wysokorozdzielcze dane fotogrametryczne o łącznej powierzchni ponad ok. 600 km 2 wykonane na zlecenie Głównego Geodety Kraju dla obszaru miast z województw: dolnośląskiego: Jelenia Góra, Świdnica, ...

12.01.2023 Nowe rozporządzenie fotogrametryczne zostało ogłoszone

11 stycznia b.r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod pozycją 89 , ogłoszono Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu. Rozporządzenie...
Strona 12 z 389
— 5 Pozycji na stronie
Wyświetlanie 56 - 60 z 1 942 rezultatów.