05.01.2023 Aktualizacja Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych (PRNG)

Dane Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych (PRNG) w zakresie rejestru nazw geograficznych RP zostały zaktualizowane o zmiany prawne obowiązujące od 1 stycznia 2023 r. Dostępne są w serwisie www.geoportal.gov.pl oraz usługach do przeglądania i pobrania. Obecna wersja danych...

05.01.2023 Uwaga na wpływ jonosfery w trakcie pomiarów GNSS

Informujemy, że trwający okres zimowy wraz ze zbliżającym się szczytem 25-ego cyklu słonecznego jest powodem dużych zakłóceń sygnałów GNSS wykorzystywanych w pomiarach satelitarnych. W ostatnich dniach wpływ jonosfery na sygnały odbierane przez stacje referencyjne był znacznie powyżej...

05.01.2023 Nowe zdjęcia lotnicze w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy zdjęcia lotnicze (ponad 3000) z 2022 roku (przestrzeń barwna RBB i CIR), o terenowym rozmiarze piksela 0,25 m, dla części województwa podlaskiego, lubelskiego oraz małopolskiego. Prace zostały zrealizowane na zlecenie Agencji...

05.01.2023 Opiniowanie projektów modernizacji EGiB w 2022 roku

Na podstawie § 28 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. poz. 1390 z późn. zm.) Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, przed uzgodnieniem projektu modernizacji ewidencji gruntów i...

04.01.2023 List intencyjny dotyczący wzajemnej współpracy Głównego Geodety Kraju z Ministrem Cyfryzacji

Alicja Kulka, p.o. Główny Geodeta Kraju, 4 stycznia 2023 r. podpisała list intencyjny dotyczący współpracy z Ministrem Cyfryzacji reprezentowanym przez Panią Annę Biała Zastępcę Dyrektora w Departamencie Tożsamości Cyfrowej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w zakresie realizacji projektu pn....
Strona 14 z 389
— 5 Pozycji na stronie
Wyświetlanie 66 - 70 z 1 942 rezultatów.