20.12.2022 Nowe usługi prezentujące statystyki obiektów BDOT10k z kategorii SK: sieć komunikacyjna

Główny Urząd Geodezji i Kartografii przygotował nowe usługi WMS i WFS prezentujące statystyki obiektów BDOT10k z kategorii SU – sieć komunikacyjna. Statystyki prezentowane są w dwóch warstwach – na poziomie powiatów i województw. Adresy usług: WMS: ...

19.12.2022 Rozporządzenie fotogrametryczne podpisane przez Ministra Rozwoju i Technologii

Informujemy, że  rozporządzenie w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu zostało podpisane 16 grudnia 2022 r. przez Ministra Rozwoju i Technologii Waldemara Budę.  Obecnie projekt jest procedowany przez...

19.12.2022 Konkurs na projekt zamawiany „Automatyczna detekcja obiektów topograficznych”, zgłoszony przez GUGiK, ogłoszony przez NCBiR

Z przyjemnością informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na projekt zgłoszony przez GUGiK „Automatyczna detekcja obiektów topograficznych” w ramach strategicznego programu INFOSTRATEG – zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne....

19.12.2022 53 osoby zdobyły uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii

Ostatnia w tym roku sesja egzaminacyjna na uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii odbyła się 13 - 16 grudnia 2022 r. Do egzaminów w zakresach 1, 2 i 4 przystąpiło łącznie 79 osób. Egzaminy pisemne (część ogólna i szczegółowa) zostały przeprowadzone w całości z...

16.12.2022 Współpraca w zakresie wzajemnej wymiany danych GNSS pomiędzy Polską i Ukrainą

Główny Urząd Geodezji i Kartografii reprezentowany przez p.o. Głównego Geodetę Kraju Alicję  Kulkę, zawarł porozumienie z Państwową Służbą Geodezji, Kartografii i Katastru Ukrainy reprezentowaną przez Państwowe Przedsiębiorstwo „Zakarpatgeodezcentre”, w sprawie wymiany danych...
Strona 18 z 389
— 5 Pozycji na stronie
Wyświetlanie 86 - 90 z 1 942 rezultatów.