16.12.2022 Aktualizacja baz BDOT10k dla kolejnych 12 powiatów

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy zaktualizowane w 2022 roku zbiory danych BDOT10k dla obszaru 12 powiatów. Prace aktualizacyjne zostały wykonane w ramach zlecenia Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii: - województwo kujawsko-pomorskie: powiaty brodnicki , inowrocławski ,...

15.12.2022 Spotkanie p.o. Głównego Geodety Kraju Alicji Kulki z Wojewódzkimi Inspektorami Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Geodetami Województw

W Warszawie 14-15 grudnia 2022 r. odbyły się zorganizowane przez p.o. Głównego Geodetę Kraju Alicję Kulkę warsztaty, których celem było wypracowanie wspólnych stanowisk w sprawach nurtujących obecnie środowisko Służby Geodezyjnej i Kartograficznej. W spotkaniu uczestniczył Sekretarz Stanu w...

15.12.2022 Nowa mapa pokrycia terenu dostępna w centralnym zasobie geodezyjnym i kartograficznym

Do centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przyjęliśmy kartograficzne opracowanie tematyczne w postaci cyfrowej - mapę pokrycia terenu Polski w formacie GeoTiff (szczegółowość: skala 1:500 000. Zakres tematyczny opracowania obejmuje w szczególności poniższe warstwy: ...

13.12.2022 Spotkanie Zespołu ds. Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach

Pod przewodnictwem p.o. Głównego Geodety Kraju Alicji Kulki 13 grudnia 2022 r. odbyło się kolejne spotkanie Zespołu ds. Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa...

13.12.2022 Kolejny urzędowy walidator – GESUT i BDOT500

Pod adresem https://walidator.gugik.gov.pl/app/   opublikowaliśmy urzędowy walidator zgodności usług przeglądania (WMS) i pobierania (WFS) w zakresie kontroli usług geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) oraz usługi przeglądania (WMS) bazy danych obiektów topograficznych...
Strona 19 z 389
— 5 Pozycji na stronie
Wyświetlanie 91 - 95 z 1 942 rezultatów.