03.01.2023 Podsumowanie wykorzystania serwisu www.geoportal.gov.pl i pobierania otwartych danych przestrzennych oraz wykorzystania usług w 2022 roku

W roku 2022 serwis  www.geoportal.gov.pl  odnotował ponad  5,5 miliona  odwiedzin, co świadczy o stabilnym zainteresowaniu obywateli. Poniższy wykres przedstawia statystyki odwiedzin w ostatnich latach.     Dane wskazują, że największą liczbę...

30.12.2022 Podsumowanie roku 2022 - realizacja prac geodezyjnych GUGiK

Poniżej przedstawiamy krótkie podsumowanie prac geodezyjnych zrealizowanych w 2022 r. w ramach prac własnych GUGiK lub zleconych przez Głównego Geodetę Kraju: Aktualizacja bazy danych zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu GGK zlecił...

30.12.2022 Rusza przetarg na opracowanie ortofotomapy i danych wysokościowych

Ogłosiliśmy przetarg na opracowanie ortofotomapy 5 cm i danych wysokościowych 12pkt/m 2 dla miast położonych w województwie warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, lubelskim, świętokrzyskim, podkarpackim i małopolskim: 1 566 arkuszy w skali 1:5 000 i w układzie PL-1992 (8 057 km...

30.12.2022 Zaktualizowane wizualizacje kartograficzne BDOT10k w skali 1:25 000 dla obszaru województwa podkarpackiego

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy do pobrania zaktualizowane wizualizacje kartograficzne BDOT10k w skali 1:25 000 dla obszaru województwa podkarpackiego. Nowo wygenerowane pliki w formacie PDF obecnie są dostępne również dla obszaru województwa lubelskiego. Dla kolejnych...

30.12.2022 Nowe dane fotogrametryczne w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy wykonane na zlecenie Głównego Geodety Kraju nowe, wysokorozdzielcze dane fotogrametryczne dla obszaru miast z województw: zachodniopomorskiego: Szczecin Choszczno kujawsko-pomorskiego: Wąbrzeźno ...
Strona 27 z 400
— 5 Pozycji na stronie
Wyświetlanie 131 - 135 z 2 000 rezultatów.