30.12.2021 Statystyki wykorzystania usług ULDK i UUG w roku 2021

Usługa ULDK (Usługa Lokalizacji Działek Katastralnych) , umożliwiająca lokalizację przestrzenną wskazanej działki ewidencyjnej na podstawie jej identyfikatora została wywołana w 2021 r. ponad 914 mln razy. Jest to wynik lepszy o ponad 34 % względem roku 2020. Duży wzrost...

29.12.2021 Zawiadomienia z EKW przez szynę usług ZSIN

17 grudnia 2020 r. uruchomiono z wykorzystaniem szyny usług ZSIN mechanizm odbierania zawiadomień elektronicznych o zmianach w księgach wieczystych w pierwszym powiecie (mińskim). W 2021 r. usługa została uruchomiona w kolejnych 106 powiatach, a wdrożoną funkcjonalnością zostało przesłanych...

29.12.2021 Schematy aplikacyjne opublikowane w repozytorium interoperacyjności

Zakończyliśmy publikowanie na stronie Portalu Interoperacyjności schematów aplikacyjnych GML ( X ML S chema D efinition - XSD ) dotyczących udostępniania danych: ewidencji gruntów i budynków, danych z bazy BDOT500 z bazy BDOT10k oraz bazy BDOO, powiatowej bazy GESUT, ...