16.03.2021 Aktualny stan informatyzacji narad koordynacyjnych

Obecnie 225 powiatów, co stanowi 59% wszystkich powiatów, wdrożyło elektroniczne narzędzia do prowadzenia narad koordynacyjnych projektów sieci uzbrojenia terenu. W 162 powiatach narady koordynacyjne są prowadzone w pełni elektronicznie, w 45 powiatach elektronicznie przyjmowane są...

15.03.2021 Aktualizacja standardowej oraz wysokorozdzielczej ortofotomapy w serwisie www.geoportal.gov.pl

W serwisie www.geoportal.gov.pl zaktualizowaliśmy warstwy: ortofotomapa standardowa oraz wysokiej rozdzielczości w obszarze miasta Poznań. Na załączonej ilustracji przedstawiono przykładowy fragment terenu zobrazowany na udostępnionych ortofotomapach. Prezentowane...

15.03.2021 Opublikowaliśmy zestawienia zbiorcze EGiB wg. stanu na 1 stycznia 2021 r.

W serwisie www.geoportal.gov.pl opublikowaliśmy powiatowe, wojewódzkie i krajowe zestawienia zbiorcze danych objętych ewidencją gruntów i budynków według stanu na 1 stycznia 2021 r. Zgodnie z ostatnią nowelizacją ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne powiatowe zestawienia zbiorcze są...