29.12.2021 Dynamika komunikacji systemów EGiB z rejestrem PESEL

W 2021 r. z komunikacji między powiatowymi systemami do prowadzenia EGiB i rejestrem PESEL skorzystano ponad 14 465 956 razy. Jest to wynik wyższy o 516% względem 2020 roku. W grudniu 2021 z funkcjonalności tej skorzystano już 3 065 653  razy, co daje 113 543 zapytań...

29.12.2021 Opracowanie internetowego walidatora plików GML z danymi EGiB, GESUT, BDOT500

Główny Geodeta Kraju ogłosił konkurs na opracowanie internetowego walidatora plików GML z danymi EGiB, GESUT, BDOT500 . Na przedmiot pracy konkursowej składa się aplikacja internetowa wraz z komponentem serwerowym umożliwiającym wykonywanie walidacji powyższych danych, udokumentowane kody...

28.12.2021 Rozpoczęto proces konsultacji publicznych projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach

Działając na podstawie stosownych upoważnień Główny Geodeta Kraju przekazał do uzgodnień międzyresortowych, opiniowania i konsultacji publicznych rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach. Treść projektu i załączników została...