12.03.2021 Doceń dobre praktyki i zagłosuj w plebiscycie na „Najlepszy ODGiK szczebla powiatowego w roku 2020”

Przypominamy, że do 30 marca 2021 r. można głosować w plebiscycie na „Najlepszy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej szczebla powiatowego w roku 2020”. Dotąd swój głos oddało ponad 1800 Geodetów Uprawnionych. Głos można oddać za pośrednictwem portalu plebiscytowego ,...

12.03.2021 Nowe ortofotomapy w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy kolejne ortofotomapy dla obszaru miasta Elbląg o łącznej powierzchni 104 km 2 opracowane przy wykorzystaniu zobrazowań lotniczych pozyskanych w 2020 roku. Ortofotomapa została opracowana z pikselem 5 cm w przestrzeni...

12.03.2021 Zmiany w Portalu BDOT10k

Do Portalu BDOT10k wprowadziliśmy nowe funkcjonalności oraz udogodnienia pozwalające na łatwiejsze korzystanie z serwisu oraz wpływające na poprawę komfortu pracy z danymi. Do najważniejszych zmian wdrożonych w aplikacji zaliczamy: sposób prezentacji wyników poprzez ujednolicenie...