27.12.2021 Stan usług WFS udostępniających dane z ewidencji gruntów i budynków

Obecnie udostępniono już 300 usług WFS z jednostek prowadzących ewidencję gruntów i budynków, które umożliwiają pobieranie danych dotyczących geometrii działek i budynków. Adresy usług są dostępne w ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych . Aktualny stan dostępnych usług WFS we...

23.12.2021 Stacje referencyjne na terenie województwa małopolskiego w pełni zarządzane przez GUGiK

Na podstawie umowy pomiędzy Głównym Geodetą Kraju a Województwem Małopolskim stacje referencyjne, założone w ramach Małopolskiego Systemu Pozycjonowania Precyzyjnego, zlokalizowane w Tarnowie, Proszowicach, Nowym Sączu oraz w Nowym Targu, zostały przekazane w pełny zarząd Głównego Urzędu...

23.12.2021 Dynamika wzrostu liczby numerów porządkowych

Na przestrzeni ostatnich 2 lat liczba numerów porządkowych zgromadzonych w rejestrze PRG na podstawie prowadzonych przez gminy rejestrów adresowych zwiększyła się o ok. 300 tys. i wynosi obecnie 7 973 081 . Statystykę nowych punktów adresowych z 2 ostatnich lat przedstawiono na wykresie. ...