23.12.2021 Nazwy miejscowości bez określonej lokalizacji w PRNG

W ramach prowadzonej na bieżąco aktualizacji bazy danych państwowego rejestru nazw geograficznych (PRNG), w 2021 roku przeprowadziliśmy m.in. prace dotyczące zlokalizowania brakujących w PRNG urzędowych nazw 1510 miejscowości wskazanych w obwieszczeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i...

22.12.2021 Aktualizacja bazy BDOT10k dla powiatu tarnowskiego

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy zaktualizowany w 2021 roku zbiór danych BDOT10k dla obszaru powiatu tarnowskiego w województwie małopolskim. Prace aktualizacyjne zostały wykonane w ramach zlecenia U rzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Zakres nowych...

21.12.2021 Aktualizacja rejestru geodetów uprawnionych

Zaktualizowaliśmy rejestr geodetów uprawnionych. Obecnie w Polsce jest 19048 geodetów uprawnionych.                     Podczas ostatniej aktualizacji w rejestrze było 19 032 geodetów uprawnionych...