17.12.2021 Nowe zestawienia zbiorcze danych ewidencji gruntów i budynków

W związku z nowelizacją Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz Rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, przygotowane zostały nowe formularze zestawień zbiorczych danych ewidencji gruntów i budynków. Nowe sprawozdania będą obowiązywać od 1 stycznia 2022...

16.12.2021 Nowa usługa WMS „Zakłady stwarzające zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej”

W serwisie  mapy.geoportal.gov.pl  w grupie warstw „ Dane innych instytucji”  utworzyliśmy kolejną pozycję oznaczoną jako „ Główny Inspektorat Ochrony Środowiska”   i dodaliśmy w niej nową usługę WMS prezentującą zakłady produkcyjne, które stwarzają zagrożenie poważnej...

16.12.2021 Aktualizacja baz BDOT10k dla kolejnych 11 powiatów

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy zaktualizowane w 2021 roku zbiory danych BDOT10k dla obszaru 11 powiatów.   Prace aktualizacyjne zostały wykonane w ramach zleceń Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii : województwo lubelskie: chełmski , opolski , ...