14.12.2021 Aktualizacja w Geoportalu monitoringu pozyskiwania BDOT10k

W serwisie www.geoportal.gov.pl w sekcji „ Monitoring pozyskiwania danych ” zaktualizowaliśmy warstwę   „BDOT10k monitoring prac” . Zakres planowanych w 2022 roku prac związanych z aktualizacją BDOT10k prezentuje w podziale na prace finansowane przez Główny Urząd Geodezji i...

13.12.2021 Nowe zdjęcia lotnicze w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy kolejne zdjęcia lotnicze z 2021 roku dla linii brzegowej (846 sztuk) o terenowym rozmiarze piksela 0.05 m. Zostały wykonane na zlecenie Urzędu Morskiego w Szczecinie. Szczegółowy zasięg nowo przyjętych zdjęć lotniczych...

10.12.2021 57 geodetów zdobyło nowe uprawnienia zawodowe

Kolejne egzaminy na uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach 1, 2, 4 i 5 odbyły się 7 - 10  grudnia 2021 r. Część pisemna (ogólna i szczegółowa) została przeprowadzona w całości z zastosowaniem techniki komputerowej. Do egzaminów w tej sesji przystąpiło...