10.12.2021 Linia referencyjna - Nowa funkcjonalność Profilu Terenu

W serwisie www.geoportal.gov.pl dodaliśmy nową funkcjonalność do narzędzia „ Profil terenu” dającą możliwość zobrazowania linii referencyjnej pozwalającej na porównanie na jednym wykresie modeli wybranych przez użytkownika. Linia referencyjna, w zależności od wybranego modelu, może wyznaczać...

10.12.2021 Aktualny stan informatyzacji narad koordynacyjnych

Obecnie już 289 powiatów, co stanowi ponad 76% wszystkich powiatów, wykorzystuje elektroniczne narzędzia do prowadzenia narad koordynacyjnych projektów sieci uzbrojenia terenu. Największy poziom zaawansowania utrzymuje się nadal w województwie opolskim, w którym wszystkie powiaty rozpoczęły...

10.12.2021 Posiedzenie Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej

W formie wideokonferencji 9 grudnia 2021 r. odbyło się posiedzenie Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej. Omawiano dwa tematy: „ Analiza obecnych przepisów prawa w kontekście uwolnienie kolejnych danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i informatyzacji procesu jego...