26.02.2021 Nowa usługa integrująca GUGiK

Opracowaliśmy kolejną usługę integrującą na poziomie kraju źródłowe usługi WMS. Usługa integrująca nosi nazwę " Krajowa Integracja Studium Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego "  ( KISKZP ) i dotyczy integracji gminnych usług WMS dotyczących "Studium Kierunków i Uwarunkowań...

26.02.2021 Rozporządzenie dotyczące Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych

Dzisiaj (26 lutego 2021 r.) wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych ( Dz. U. poz. 273 ). Rozporządzenie porządkuje i doprecyzowuje przepisy dotyczące: zakresu informacji...

25.02.2021 Statystyka przesyłania zawiadomień z ksiąg wieczystych przez szynę usług ZSIN

17 grudnia 2020 r. zostały włączone mechanizmy do odbierania zawiadomień elektronicznych o zmianach w księgach wieczystych z wykorzystaniem szyny usług ZSIN. Aktualnie funkcjonalność jest uruchomiona w powiecie mińskim oraz wołomińskim i z jej wykorzystaniem zostało przesłanych ponad...