05.11.2021 Nowa usługa WMS „Kilometraż dróg” dostępna w Geoportalu

W serwisie www.geoportal.gov.pl w grupie warstw „ Dane specjalistyczne ” opublikowaliśmy nową usługę WMS prezentującą statystyki dotyczące kilometrażu dróg publicznych, dostępną pod adresem: https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIK/BDOT10k/WMS/KilometrazDrog Usługa jest na bieżąco...

05.11.2021 Nowe dane fotogrametryczne w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy kolejne dane fotogrametryczne dla 17 miast o łącznej powierzchni 1599km 2 . Opracowaniu podlegał obszar miast: Bolesławiec (woj. dolnośląskie), Dzierżoniów (woj. dolnośląskie), Bielawa (woj. dolnośląskie), ...

04.11.2021 Cztery prace konkursowe złożone w konkursie na opracowanie nowego modelu quasi-geoidy

W konkursie organizowanym przez Głównego Geodetę Kraju na opracowanie nowego modelu quasi-geoidy, służącej do przeliczeń wysokości elipsoidalnych z układu PL-ETRF2000-GRS80h do wysokości normalnych PL-EVRF2007-NH, złożone zostały cztery prace konkursowe. Zgodnie z regulaminem konkursu prace...