10.12.2021 Posiedzenie Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej

W formie wideokonferencji 9 grudnia 2021 r. odbyło się posiedzenie Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej. Omawiano dwa tematy: „ Analiza obecnych przepisów prawa w kontekście uwolnienie kolejnych danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i informatyzacji procesu jego...

10.12.2021 Zakończyły się prace pomiarowe na fundamentalnej i bazowej osnowie magnetycznej

9 grudnia 2021 r. zostały odebrane wyniki prac objętych umową na pomiar fundamentalnej i bazowej osnowy magnetycznej kraju wraz z opracowaniem wyników. W ramach realizacji umowy Wykonawca, Instytut Geodezji i Kartografii, wykonał: stabilizację 3 punktów wiekowych, pomiar elementów...

08.12.2021 Ponad 2300 uczestników szkolenia „Wykorzystanie serwisu www.geoportal.gov.pl w działaniach samorządów gminnych”

Szkolenie zorganizowane 8 grudnia 2021 r. otworzył Główny Geodeta Kraju dr hab. inż. Waldemar Izdebski wprowadzając uczestników w tematykę szkolenia. Następnie przedstawiciele samorządów gminnych mogli zapoznać  się z danymi i funkcjonalnościami rządowego portalu mapowego ...