28.10.2021 Spotkanie Służby Geodezyjnej i Kartograficznej

Rozpoczęło się zaplanowane na 28-29 października Spotkanie Służby Geodezyjnej i Kartograficznej w formie hybrydowej. W konferencji zorganizowane przez Głównego Geodetę Kraju dr. hab. inż. Waldemara Izdebskiego bierze udział ponad 1000 osób - ok. 350 stacjonarnie oraz 650 zdalnie -...

27.10.2021 Działki zasobu KOWR w serwisie www.geoportal.gov.pl

W serwisie www.geoportal.gov.pl dodaliśmy nową warstwę „ Działki w zasobie KOWR ” stworzoną w ramach współpracy między Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa (KOWR) a Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii. Stanowi ona wizualizację działek przekazanych do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa...

27.10.2021 Stacja referencyjna ASG-EUPOS w Mielcu w pełni zarządzana przez GUGiK

Główny Urząd  Geodezji i Kartografii zawarł umowę ze Starostwem Powiatowym w Mielcu, na podstawie której elementy stacji referencyjnej  założonej przez Starostę Mieleckiego  zostały przekazane w pełny zarząd Głównego Geodety Kraju. Przejęcie stacji referencyjnej w Mielcu jest...