25.11.2021 Prezentacja Głównego Geodety Kraju na konferencji Środowisko Informacji 2021

„Środowiskowe informacje przestrzenne w serwisie www.geoportal.gov.pl ”  - prezentacją pod takim tytułem Główny Geodeta Kraju dr hab. inż. Waldemar Izdebski otworzył sesję Geoportale w ramach organizowanej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska konferencji Środowisko Informacji 2021....

25.11.2021 Rozstrzygnięcie konkursu na opracowanie nowego modelu quasi-geoidy

Rozstrzygnęliśmy konkurs Głównego Geodety Kraju na opracowanie nowego modelu quasi‑geoidy służącej do przeliczeń wysokości elipsoidalnych z układu PL-ETRF2000-GRS80h do wysokości normalnych PL-EVRF2007-NH. Sąd Konkursowy dokonał weryfikacji i oceny złożonych prac konkursowych. Zgodnie...

25.11.2021 Kolejne powiaty odbierają zawiadomienia z ksiąg wieczystych przez szynę usług ZSIN

W powiatach: jasielskim, międzyrzeckim, wschowskim, piotrkowskim oraz m. Piotrków Trybunalski, m. Katowice i m. Kraków w dniach 22-24 listopada 2021 r. uruchomiono z wykorzystaniem szyny usług ZSIN mechanizm odbierania zawiadomień elektronicznych o zmianach w księgach wieczystych. ...