26.10.2021 Kolejne powiaty odbierają zawiadomienia z ksiąg wieczystych przez szynę usług ZSIN

W powiatach: koszalińskim, garwolińskim, ełckim, wołowskim, mogileńskim, kościerzyńskim, włocławskim, lubelskim, m. Lublin, m. Włocławek oraz m. Sopot w dniach 18-20 października 2021 r. uruchomiono z wykorzystaniem szyny usług ZSIN mechanizm odbierania zawiadomień elektronicznych o zmianach w...

26.10.2021 Nowe dane fotogrametryczne w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy kolejne dane fotogrametryczne dla 4 miast o łącznej powierzchni 408 km 2 . Opracowaniu podlegał obszar miast: Ostrów Wielkopolski  (woj. wielkopolskie), Głogów (woj.  dolnośląskie), Lubin (woj....

22.10.2021 56 geodetów z nowymi uprawnieniami zawodowymi

19 - 22 października 2021 r. do kolejnej sesji egzaminacyjnej na uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach 1, 2, 4, 5  przystąpiło łącznie 69 osób. Egzaminy pisemne (część ogólna i szczegółowa) zostały przeprowadzone w całości z zastosowaniem techniki...