06.07.2022 Podpisano umowę na uzupełnienie osnowy magnetycznej kraju

Główny Geodeta Kraju 5 lipca 2022 r. zawarł umowę z Instytutem Geodezji i Kartografii na wykonanie prac związanych z uzupełnieniem osnowy magnetycznej klasy fundamentalnej na obszarze kraju wraz z przeglądem znaków ekscentrycznych punktów osnowy magnetycznej klasy fundamentalnej. Zakończenie...

06.07.2022 Aktualizacja bazy PRNG w części dotyczącej rejestru nazw geograficznych RP

W portalu www.geoportal.gov.pl oraz w usługach przeglądania i pobierania udostępniliśmy do pobrania zaktualizowane dane PRNG w części dotyczącej rejestru nazw geograficznych RP . Obecna wersja danych zawiera wyniki prowadzonej na bieżąco aktualizacji i weryfikacji rejestru, w tym: ...

06.07.2022 Nowe zdjęcia lotnicze w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy nowe zdjęcia lotnicze (RGB i CIR) o terenowym rozmiarze piksela 0,25 m wykonane w 2022 roku dla części województwa mazowieckiego o łącznej powierzchni około 19 000 km 2 . Prace zostały zrealizowane na zlecenie Agencji...