22.11.2021 Przerwa w działaniu usług WMS w powiecie wieruszowskim

Informujemy, że w powiecie wieruszowskim w województwie łódzkim z przyczyn technicznych usługi WMS publikujące dane w serwisie geoportal.gov.pl dotyczące ewidencji gruntów i budynków oraz sieci uzbrojenia terenu zostaną wyłączone . Zgodnie z informacją udzieloną przez Starostwo...

19.11.2021 Główny Geodeta Kraju opiniuje projekty modernizacji EGiB

Od 31 lipca 2021 r. Główny Geodeta Kraju opiniuje projekty modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Wojewódzcy Inspektorzy Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego przekazali dotychczas 30 projektów, które przewidują wykonanie prac modernizacyjnych na obszarze 167 obrębów ewidencyjnych. ...

19.11.2021 50 geodetów zdobyło nowe uprawnienia zawodowe

Kolejne egzaminy na uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach 1, 2, 4 i 5 odbyły się 16 - 19 listopada 2021 r. Część pisemna (ogólna i szczegółowa) została przeprowadzon w całości z zastosowaniem techniki komputerowej. Do egzaminów w tej sesji przystąpiły łącznie ...