18.11.2021 Udostępniliśmy archiwalne dane BDOT10k

Przygotowaliśmy i udostępniliśmy do Państwa dyspozycji nową usługę sieciową WMS umożliwiającą pobranie archiwalnych danych BDOT10k w formatach GML oraz SHP dla każdego powiatu. Adres usługi: https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIK/BDOT10k/WMS/DaneArchiwalne Usługa została...

18.11.2021 Kolejne powiaty odbierają zawiadomienia z ksiąg wieczystych przez szynę usług ZSIN

W powiatach: bialskim, dębickim, pruszkowskim, sierpeckim, wejherowskim, puckim, zambrowskim, krośnieńskim oraz m. Krosno, m. Chorzów, m. Częstochowa i m. Świętochłowice w dniach 8-17 listopada 2021 r. uruchomiono z wykorzystaniem szyny usług ZSIN mechanizm odbierania zawiadomień...

18.11.2021 Odbiór prac dotyczących pomiaru podstawowej osnowy wysokościowej

12 listopada 2021 r. zostały odebrane wyniki prac objętych umową na wykonanie pomiarów metodą GNSS wybranych punktów podstawowej osnowy wysokościowej na obszarze kraju.  W ramach realizacji umowy Wykonawca, Global Geo-Survey Sp. z o.o. z Warszawy, wykonał pomiar statyczny GNSS na 26...