26.02.2021 Rozporządzenie dotyczące Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych

Dzisiaj (26 lutego 2021 r.) wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych ( Dz. U. poz. 273 ). Rozporządzenie porządkuje i doprecyzowuje przepisy dotyczące: zakresu informacji...

25.02.2021 Statystyka przesyłania zawiadomień z ksiąg wieczystych przez szynę usług ZSIN

17 grudnia 2020 r. zostały włączone mechanizmy do odbierania zawiadomień elektronicznych o zmianach w księgach wieczystych z wykorzystaniem szyny usług ZSIN. Aktualnie funkcjonalność jest uruchomiona w powiecie mińskim oraz wołomińskim i z jej wykorzystaniem zostało przesłanych ponad...

24.02.2021 Klasyfikacja pokrycia terenu w serwisie www.geoportal.gov.pl

W serwisie www.geoportal.gov.pl dodaliśmy nową warstwę „Klasyfikacja pokrycia terenu 2020” umożliwiającą przeglądanie mapy pokrycia terenu Polski opracowanej w procesie automatycznej klasyfikacji zdjęć satelitarnych Sentinel-2 zarejestrowanych w roku 2020. Nowa warstwa jest domyślnie...