13.10.2021 Strona internetowa GUGiK na platformie www.gov.pl

Stronę internetową Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii przeniesiono na platformę www.gov.pl . Odtąd naszą stronę będzie można znaleźć pod adresem https://www.gov.pl/web/gugik , natomiast dotychczasowa strona www.gugik.gov.pl będzie dostępna w formie archiwalnej. Przeniesienie strony...

13.10.2021 Aktualizacja baz BDOT10k dla kolejnych 4 powiatów

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy zaktualizowane w 2021 roku zbiory danych BDOT10k dla obszaru 4 powiatów: - województwo mazowieckie: grodziski , żyrardowski , m. Ostrołęka , - województwo podlaskie: kolneński . Prace aktualizacyjne zostały wykonane w ramach zlecenia ...

13.10.2021 XV Konferencja Techniczna poświęcona koordynacji sieci uzbrojenia terenu

Prezentacja Głównego Geodety Kraju dr. hab. inż. Waldemara Izdebskiego rozpoczęła obrad y XV Konferencji Technicznej nt. „Koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu” . W zorganizowanej 12 października 2021 r. przez Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Legnicy...