15.02.2021 Miniatury zdjęć lotniczych z lat 1964-1972 dostępne w Geoportalu i Portalu PZGiK

W serwisie mapy.geoportal.gov.pl w grupie warstw Skorowidze zdjęć lotniczych dodaliśmy miniatury zdjęć lotniczych z lat 1964-1972 w formacie jpg, co umożliwia użytkownikowi podgląd zdjęć lotniczych z tych lat dostępnych w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym. Usługę będziemy...

12.02.2021 Nowe rozporządzenie w sprawie PRNG

W Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej z 11 lutego 2021 roku zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych (Dz. U. poz. 273). Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie...

12.02.2021 Oświadczenia wykonawców równoważne klauzuli w praktyce

Na początku 2021 r. przeprowadziliśmy w powiatach ankiety w zakresie wykorzystania mechanizmu oświadczenia wykonawców zamiast klauzuli urzędowej (art. 12b ust. 5a ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne ). W styczniu 2021 r. wykorzystanie tego mechanizmu zarówno w stosunku do opracowania...