12.02.2021 Aktualizacja baz BDOT10k dla kolejnych 4 powiatów

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy kolejne zaktualizowane w 2020 roku zbiory danych BDOT10k dla obszaru 4 powiatów: -   województwo dolnośląskie: jeleniogórski, prace na zlecenie UM Województwa Dolnośląskiego ; - województwo mazowieckie: Płock, warszawski...

12.02.2021 Już ponad 30% operatów przekazywanych jest do zasobu w postaci elektronicznej

Na początku 2021 r. przeprowadziliśmy ankiety w powiatach w zakresie liczby operatów technicznych wpływających do PZGiK. Wynika z nich, że liczba operatów technicznych w postaci elektronicznej cały czas rośnie. W styczniu 2021 r. już ponad 30% operatów technicznych przekazywanych do zasobu była...

11.02.2021 Kolejna sesja szkoleniowa w projekcie POWER zakończona

W zakończonej 11 lutego 2021 r. sesji szkoleniowej z cyklu „ Podnoszenie kompetencji cyfrowych e‑administracji – działania edukacyjno-szkoleniowe dla użytkowników infrastruktury informacji przestrzennej – etap II ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 i...