12.10.2021 Nowe obrazy intensywności do pobrania z serwisu www.geoportal.gov.pl

W serwisie www.geoportal.gov.pl w grupie warstw „Dane do pobrania –> Dane fotogrametryczne” dostępne są nowe obrazy intensywności dla części obszaru województwa lubuskiego. Obrazy intensywności zostały opracowane w ramach tegorocznych zamówień GUGiK na opracowanie danych wysokościowych...

08.10.2021 Analizy widoczności z wykorzystaniem NMPT w serwisie www.geoportal.gov.pl

W serwisie www.geoportal.gov.pl udoskonaliliśmy narzędzia: „ Analiza widoczności wzdłuż zadanej linii” oraz „ Analiza widoczności obszarowej” opierając ich działanie na bazie Numerycznego Modelu Pokrycia Terenu (NMPT). Przypominamy, że obie funkcjonalności są dostępne w pozycji „ ANALIZY ”...

08.10.2021 Kolejne powiaty odbierają zawiadomienia z ksiąg wieczystych przez szynę usług ZSIN

W powiatach: bytowskim, oświęcimskim, grajewskim, sławieńskim oraz m. Gdynia 4‑6 października 2021 r. uruchomiono z wykorzystaniem szyny usług ZSIN mechanizm odbierania zawiadomień elektronicznych o zmianach w księgach wieczystych. Wymiana zawiadomień w pierwszym powiecie (...