10.11.2021 Konkurs na najciekawsze wykorzystanie danych i usług udostępnianych przez GUGiK

Główny Geodeta Kraju ogłasza konkurs na aplikacje lub serwisy internetowe, które w kreatywny sposób wykorzystają dane i usługi udostępniane przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Warunkiem jest, by zgłaszane na konkurs prace powstały w 2021 r. Do konkursu można zgłaszać prace w dwóch...

10.11.2021 Nowa usługa WFS z siatkami podziału arkuszowego

Przygotowaliśmy i udostępniliśmy do Państwa dyspozycji nową usługę sieciową WFS zawierającą siatki podziału arkuszowego w różnych układach współrzędnych i różnych skalach. Dla układów 1992 i 1942 są to arkusze dla skali 1:10 000 i 1:50 000, dla układu 1965 są to arkusze dla skali 1:10 000, 1:25...

10.11.2021 XXX Konferencja Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej

Pod hasłem „Interdyscyplinarna rola geoinformacji” odbywa się 9 i 10 listopada 2021 r. jubileuszowa XXX Konferencja Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej. Uczestników odbywającego się zdalnie spotkania powitał wiceminister Rozwoju i Technologii Piotr Uściński z Ministerstwa ...