09.11.2021 Kolejne powiaty odbierają zawiadomienia z ksiąg wieczystych przez szynę usług ZSIN

W powiatach: raciborskim, łęczyckim, łańcuckim, strzyżowskim, radziejowskim, leżajskim, złotowskim, zwoleńskim, leszczyńskim oraz m. Leszno w dniach 2-5 listopada 2021 r. uruchomiono z wykorzystaniem szyny usług ZSIN mechanizm odbierania zawiadomień elektronicznych o zmianach w księgach...

09.11.2021 60 % powiatów wdrożyło układ PL-EVRF2007-NH

Powiaty: łobeski , oświęcimski i toruński zakończyły wdrażanie układu PL-EVRF2007-NH. Tym samym 229 powiatów wdrożyło już układ wysokościowy PL‑EVRF2007‑NH, co stanowi 60 % wszystkich powiatów w kraju. W 123 powiatach trwają prace wdrożeniowe. Aktualny stan wdrożeń układu...

09.11.2021 Nowe zdjęcia lotnicze w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy kolejne zdjęcia lotnicze z 2021 roku dla części województwa wielkopolskiego i dolnośląskiego (3389 sztuk) o terenowym rozmiarze piksela 0.25 m wykonane na zlecenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. ...