03.11.2021 Opublikowaliśmy ramowe zalecenia dotyczące metodyki kontroli w roku 2022

Główny Geodeta Kraju opublikował na stronie Biuletynu Informacji Publicznej , sporządzone na podstawie art. 7a ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz art. 40 ust. 3a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, zmodyfikowane opracowanie określające metodykę przeprowadzania kontroli w zakresach przyjętych...

03.11.2021 Jak wygląda informatyzacja operatów w województwach

Z przeprowadzonych każdego miesiąca ankiet dotyczących wdrożenia operatu elektronicznego wynika, że największy poziom zawansowania w liczbie przyjętych operatów elektronicznych jest dalej w  województwach pomorskim i śląskim , gdzie odpowiednio 66% i 65% operatów jest przyjmowanych do...

03.11.2021 Przerwa w działaniu usług WMS w powiecie legnickim

Informujemy, że w powiecie legnickim w województwie dolnośląskim z przyczyn technicznych usługi WMS publikujące w serwisie geoportal.gov.pl dane dotyczące ewidencji gruntów i budynków oraz sieci uzbrojenia terenu zostaną wyłączone . Przerwa zgodnie z informacją udzieloną przez...