18.08.2021 Podpisano umowę na pomiar osnowy magnetycznej kraju

16 sierpnia 2021 r. została zawarta umowa na pomiar fundamentalnej i bazowej osnowy magnetycznej kraju wraz z opracowaniem wyników. W zakres prac wchodzi w szczególności: stabilizacja 3 punktów wiekowych, wykonanie pomiarów elementów pola magnetycznego: deklinacji, inklinacji i...

17.08.2021 Wsparcie finansowe we wdrażaniu układu PL-EVRF2007-NH dla kolejnych powiatów

W ostatnim miesiącu zostało podpisanych kolejnych 5 porozumień z Głównym Geodetą Kraju w zakresie pomocy finansowej we wdrażaniu układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH oraz zakończone zostały prace wdrożeniowe objęte Porozumieniem z Miastem Gdynia. Prace objęte porozumieniami z Głównym...

17.08.2021 Nowe dane fotogrametryczne w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy nowe dane fotogrametryczne dla obszaru miast Koszalin (woj. zachodnio-pomorskie), Zawiercie i Myszków (woj. śląskie) o łącznej powierzchni ok. 481 km 2 : zdjęcia lotnicze o GSD = 0.10 m, ortofotomapa o pikselu 0.10 m, ...