27.01.2021 Nowe wydanie „Atlasu geograficznego Polski” dla niewidomych i słabowidzących

Główny Urząd Geodezji i Kartografii wydał zaktualizowaną wersję „Atlasu geograficznego Polski” dla niewidomych i słabowidzących. Atlas został opracowany i wydany w postaci drukowanej i w formie plików cyfrowych.  Cyfrowa wersja atlasu została przygotowana w dwóch wersjach, dla dwóch...

25.01.2021 Nowe ortofotomapy w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy nowe ortofotomapy o pikselu 25 cm dla części województwa lubuskiego o łącznej powierzchni 10500 km 2 . Ortofotomapa została opracowana na zlecenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przy wykorzystaniu zobrazowań...

22.01.2021 Zakończyła się 21 sesja szkoleniowa w projekcie POWER

W zakończonej 22 stycznia 2021 r. kolejnej sesji szkoleniowej z cyklu „ Podnoszenie kompetencji cyfrowych e‑administracji – działania edukacyjno-szkoleniowe dla użytkowników infrastruktury informacji przestrzennej – etap II ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój...