06.08.2021 Podsumowanie procesu legislacyjnego związanego z nowelizacją Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Nowelizacja Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne spowodowała, że w ciągu roku należało wydać 14 nowych rozporządzeń. Publikacja nowych aktów prawnych następowała sukcesywnie i obecnie już wszystkie rozporządzenia są obowiązujące. Najważniejsze zmiany w rozporządzeniach dotyczą...

06.08.2021 Nowe dane fotogrametryczne w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy kolejne dane fotogrametryczne dla obszaru miast Brodnica (woj. kujawsko-pomorskie), Wągrowiec (woj. wielkopolskie) i Wschowa (woj. lubuskie) o łącznej powierzchni ok. 170 km 2 : zdjęcia lotnicze o GSD = 0.10 m, ...

06.08.2021 Nowe wersje wtyczek QGIS do wizualizacji danych BDOT10k i BDOO

Przygotowaliśmy nowe wersje wtyczek do wczytywania zbiorów BDOT10k i BDOO w oprogramowaniu QGIS. Wtyczki BDOT10k_GML_SHP w nowej wersji 1.0.8 oraz BDOO_GML w nowej wersji 1.2.3 zawierają zmianę poprawiającą ich kompatybilność z systemem macOS Big Sur.     ...