28.01.2021 Nowe ortofotomapy w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy kolejne ortofotomapy o pikselu 25 cm dla części województw zachodnio-pomorskiego, mazowieckiego, podlaskiego oraz lubelskiego o łącznej powierzchni ponad 30 000 km 2 . Ortofotomapa została opracowana na zlecenie Agencji...

28.01.2021 Rekordowe statystki wykorzystania usługi KIUT

Od początku stycznia 2021 r. usługa KIUT (zapewniająca możliwość wygenerowania mapy z uzbrojeniem terenu dla dowolnego obszaru kraju) zanotowała ponad 62,5 miliona wywołań. Jest to najlepszy wynik od momentu uruchomienia usługi w lipcu 2017 roku. Od początku swojego istnienia...

27.01.2021 Przeglądanie chmur punktów dostępne dla całego kraju

Zakończyliśmy przetwarzanie danych lotniczego skanowania laserowego (ALS) do formatu wykorzystywanego w narzędziu Potree , które jest wykorzystywane w serwisie www.geoportal.gov.pl do przeglądania danych ALS. Szczegóły dotyczące narzędzia służącego do przeglądania danych ALS w serwisie ...