02.08.2021 Wyszukaj warstwę w Geoportalu

Dla ułatwienia wyszukiwania treści w serwisie www.geoportal.gov.pl uruchomiliśmy nową funkcjonalność „ Wyszukaj warstwę ” umożliwiającą wyszukanie warstwy po jej nazwie lub fragmencie nazwy bez konieczności przeglądania drzewka warstw. Nowa opcja jest dostępna w oknie „ Zawartość mapy ”, jak...

30.07.2021 Rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków – opublikowane w Dzienniku Ustaw

Rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków – opublikowane w Dzienniku Ustaw W Dzienniku Ustaw z 30 lipca 2021 r. pod numerem 1390 zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. ...

30.07.2021 Rozporządzenia w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej opublikowane

Rozporządzenia w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej opublikowane W Dzienniku Ustaw z dnia 30 lipca 2021 r. pod numerem 1385 zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy...