31.08.2021 Rozszerzenie narzędzia do analiz BDOT10k

W serwisie www.geoportal.gov.pl rozbudowaliśmy udostępnione 18 sierpnia 2021 r. narzędzie „ Wyszukiwanie obiektów ” z Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k). Nowa funkcjonalność „ Przecięcie warstwą ” umożliwia wyszukiwanie i wyświetlanie obiektów poprzez analizę zależności...

30.08.2021 Usprawnienie narzędzia „Zawartość mapy”

W serwisie www.geoportal.gov.pl wprowadziliśmy usprawnienie w działaniu narzędzia „ Zawartość mapy ”. Aktualnie panel funkcjonalności „ Wyszukaj warstwę ” otwiera się na środku ekranu, dzięki czemu użytkownik ma możliwość wyszukania i zarządzania widocznością warstw mając ciągły podgląd na...

27.08.2021 Nowe dane fotogrametryczne w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy kolejne dane fotogrametryczne dla części obszaru województwa mazowieckiego o powierzchni prawie 200 km 2 : ortofotomapę o pikselu 0.05 m, numeryczny model terenu w formacie Arc/Info Ascii Grid o interwale siatki 0.5 m. ...