30.07.2021 Nowe zdjęcia lotnicze z 2021 roku w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy zdjęcia lotnicze (4597 sztuk) z 2021 roku o terenowym rozmiarze piksela 5 cm. Zadanie zostało zrealizowane na zlecenie Urzędu Miasta Leszno. Szczegółowe informacje na temat zdjęć lotniczych dostępnych w Państwowym...

30.07.2021 Opublikowano schematy plików GML do nowych rozporządzeń

Na stronie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii opublikowaliśmy schematy plików GML ( X ML S chema D efinition - XSD ) do rozporządzeń Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie: Ewidencji miejscowości, ulic i adresów Ewidencji gruntów i budynków ...

29.07.2021 Ponad 2000 osób uczestniczyło w wideokonferencji „Podsumowanie procesu nowelizacji Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne”

W ponad trzygodzinnej wideokonferencji „Podsumowanie procesu nowelizacji Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne” zorganizowanej  29 lipca 2021 r. wziął udział Główny Geodeta Kraju dr hab. Waldemar Izdebski wraz z Zastępcą Głównego Geodety Kraju Alicją Kulką. Spotkanie rozpoczęła...