12.02.2021 Oświadczenia wykonawców równoważne klauzuli w praktyce

Na początku 2021 r. przeprowadziliśmy w powiatach ankiety w zakresie wykorzystania mechanizmu oświadczenia wykonawców zamiast klauzuli urzędowej (art. 12b ust. 5a ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne ). W styczniu 2021 r. wykorzystanie tego mechanizmu zarówno w stosunku do opracowania...

12.02.2021 Aktualizacja baz BDOT10k dla kolejnych 4 powiatów

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy kolejne zaktualizowane w 2020 roku zbiory danych BDOT10k dla obszaru 4 powiatów: -   województwo dolnośląskie: jeleniogórski, prace na zlecenie UM Województwa Dolnośląskiego ; - województwo mazowieckie: Płock, warszawski...

12.02.2021 Już ponad 30% operatów przekazywanych jest do zasobu w postaci elektronicznej

Na początku 2021 r. przeprowadziliśmy ankiety w powiatach w zakresie liczby operatów technicznych wpływających do PZGiK. Wynika z nich, że liczba operatów technicznych w postaci elektronicznej cały czas rośnie. W styczniu 2021 r. już ponad 30% operatów technicznych przekazywanych do zasobu była...