23.07.2021 Rozporządzenia w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej podpisane

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej zostało podpisane przez Wicepremiera i Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii Jarosława Gowina i oczekuje na ogłoszenie. Do najważniejszymi zmian w prowadzonych...

23.07.2021 Rozporządzenie ws. GESUT podpisane

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Pracy i Technologii ws. geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu zostało podpisane przez Wicepremiera i Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii Jarosława Gowina i oczekuje na ogłoszenie. Do najważniejszych zmian wprowadzonych nowym rozporządzeniem...

23.07.2021 Nowe dane fotogrametryczne w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy nowe dane fotogrametryczne dla obszaru miast Dębica i Tarnów o łącznej powierzchni ok. 213 km 2 : zdjęcia lotnicze o GSD = 0.10 m, ortofotomapa o pikselu 0.10 m, numeryczny model terenu w formacie Arc/Info Ascii Grid o...