09.02.2021 Nowe narzędzie „Wskaż budynek”

W serwisie www.geoportal.gov.pl dodaliśmy nową funkcjonalność „ Wskaż budynek ”. Dostęp do niej znajduje się w pasku narzędzi w lewej części interfejsu użytkownika aplikacji mapowej. Narzędzie pozwala na wskazanie budynku z warstwy „Ewidencja gruntów i budynków” i jego oznaczenie....

08.02.2021 Wyszukiwanie budynków w usłudze ULDK

Usługa lokalizacji działek katastralnych ULDK została wyposażona w funkcjonalność pozwalającą na wyszukiwanie budynków. Operacja wyszukiwania budynków jest możliwa na podstawie: identyfikatora budynku – request=GetBuildingById, współrzędnych XY – request=GetBuildingByXY . ...

08.02.2021 Statystyka odwiedzin Portalu BDOT10k

Uruchomiony 31 grudnia 2020 r. Portal BDOT10k cieszy się dużą popularnością. W ciągu ostatnich 14 dni, jego dzienne wykorzystanie jest na średnim poziomie, wynoszącym około 400 unikalnych użytkowników. Przypominamy, że Portal BDOT10k to aplikacja służąca do wizualizacji i...