12.08.2021 Statystyki zdjęć przyjętych do PZGiK w ciągu ostatnich 20 lat

Od 2001 roku do dzisiaj do PZGiK przyjęliśmy ponad 2 000 000 fotogrametrycznych zdjęć lotniczych, wykonanych w przestrzeni barwnej RGB (lub RGB i CIR) lub B/W o pokryciu 60% x 30% - w zdecydowanej większości na potrzeby opracowania ortofotomapy. Liczba zdjęć przyjmowanych...

11.08.2021 Nowe dane fotogrametryczne w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy kolejne dane fotogrametryczne dla obszaru miast Gniezno (woj. wielkopolskie), Drezdenko (woj. lubuskie), Zgorzelec (woj. dolnośląskie), Łowicz i Tomaszów Mazowiecki (woj. łódzkie) o łącznej powierzchni ok. 318 km 2 : zdjęcia...

11.08.2021 Kolejne powiaty odbierają zawiadomienia z ksiąg wieczystych przez szynę usług ZSIN

9 sierpnia 2021 r. w powiatach: legionowskim, płockim i m. Płock uruchomiono, z wykorzystaniem szyny usług ZSIN, mechanizm odbierania zawiadomień elektronicznych o zmianach w księgach wieczystych. Wymiana zawiadomień w pierwszym powiecie ( mińskim ) została uruchomiona 17 grudnia...