15.09.2021 Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej

W formie wideokonferencji 15 września 2021 r. odbyło się posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej pod przewodnictwem Głównego Geodety Kraju dr. hab. inż. Waldemara Izdebskiego. Przewodniczący Rady przedstawił najważniejsze działania Głównego Urząd Geodezji i Kartografii...

15.09.2021 Nie żyje dr Martin Isenburg

Isenburg był utalentowanym programistą, twórcą jednego z najbardziej popularnych na świecie oprogramowań do przetwarzania chmury punktów LIDAR o nazwie LASTools. Współpracował również z GUGiK, modyfikując m.in. oprogramowanie na nasze potrzeby. Zajmował się kształtowaniem standardu...

15.09.2021 Kolejne powiaty odbierają zawiadomienia z ksiąg wieczystych przez szynę usług ZSIN

W powiatach: przeworskim, łowickim, oławskim oraz wrocławskim w dniach 10-13 września 2021 r. uruchomiono z wykorzystaniem szyny usług ZSIN mechanizm odbierania zawiadomień elektronicznych o zmianach w księgach wieczystych. Wymiana zawiadomień w pierwszym powiecie ( mińskim ) została...