15.09.2021 Kolejne powiaty odbierają zawiadomienia z ksiąg wieczystych przez szynę usług ZSIN

W powiatach: przeworskim, łowickim, oławskim oraz wrocławskim w dniach 10-13 września 2021 r. uruchomiono z wykorzystaniem szyny usług ZSIN mechanizm odbierania zawiadomień elektronicznych o zmianach w księgach wieczystych. Wymiana zawiadomień w pierwszym powiecie ( mińskim ) została...

15.09.2021 Nowe dane wysokościowe opracowane w technologii lotniczego skanowania laserowego

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy nowe dane wysokościowe opracowane w technologii lotniczego skanowania laserowego dla części obszaru województwa lubuskiego o łącznej powierzchni ok. 3776 km 2 : Numeryczny Model Terenu w formacie Arc/Info Ascii Grid o...

14.09.2021 II Szkolenie dla Pośredników w Obrocie Nieruchomościami

14 września 2021 r. odbyło się „II Szkolenie dla Pośredników w Obrocie Nieruchomościami”. W spotkaniu zorganizowanym przez Głównego Geodetę Kraju dr. hab. inż. Waldemara Izdebskiego przy współpracy Prezydent Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości Renaty Piechutko uczestniczyło ponad 130 osób....