11.08.2021 Ortofotomapa standardowa w układzie Pseudo Mercator

W usłudze WMTS ortofotomapy standardowej dodaliśmy możliwość wyświetlania danych w układzie Pseudo Mercator (EPSG:3857). Układ ten jest wariantem odwzorowania Mercator oraz standardem do tworzenia map internetowych dla aplikacji. Obecnie jest używany przez praktycznie wszystkich głównych...

09.08.2021 Usługa WFS prezentująca skorowidze zdjęć lotniczych

Opublikowaliśmy usługę WFS prezentującą środki rzutów wszystkich zdjęć lotniczych dostępnych w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym. Aby pobrać skorowidze zdjęć lotniczych można skorzystać z dowolnego oprogramowania z funkcją klienta WFS, np. QGIS. Mając środki...

09.08.2021 Wzrost liczby operatów elektronicznych

Na początku sierpnia 2021 r. przeprowadziliśmy kolejną ankietę dotyczącą formy operatów technicznych wpływających do PZGiK. Wynika z niej, że liczba operatów technicznych w postaci elektronicznej wzrosła w stosunku do  poprzedniego miesiąca. W lipcu 2021 r. do zasobu przekazano 47%...