19.07.2021 Dane GUGiK w #OpenMapsForEurope

Główny Urząd Geodezji i Kartografii udostępni otwarte krajowe dane przestrzenne w ramach międzynarodowego przedsięwzięcia # OpenMapsForEurope .   #OpenMapsForEurope to nowa usługa online, która zapewnia łatwy dostęp do bezpłatnych, zharmonizowanych danych pochodzących z...

16.07.2021 Nowelizacja rozporządzenia ws. standardów opublikowana

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniające rozporządzenie ws.  standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ...

16.07.2021 Nowa Baza Danych Obiektów Ogólnogeograficznych (BDOO)

Udostępniliśmy zaktualizowaną Bazę Danych Obiektów Ogólnogeograficznych (BDOO) dla wszystkich województw. Nowe dane BDOO powstały w wyniku automatycznej generalizacji bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) – bez żadnej manualnej ingerencji. Proces automatycznej generalizacji zbudowany...