08.09.2021 Zasięg terenu rozporządzenia obszarowego CPK w Geoportalu

W serwisie www.geoportal.gov.pl dodaliśmy nową warstwę „ Centralny Port Komunikacyjny ” umożliwiającą przeglądanie zasięgu obszarów objętych szczególnymi zasadami gospodarowania nieruchomościami, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz realizacji inwestycji celu publicznego w...

08.09.2021 Opublikowano Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków

Na stronie Rządowego Procesu Legislacyjnego został udostępniony Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków.     Celem projektu jest uchylenie pkt 5 w ust. 1 lp. 9 załącznika nr 1 do...

07.09.2021 Wzrost liczby operatów elektronicznych

Na początku września 2021 r. przeprowadziliśmy kolejną ankietę dotyczącą formy operatów technicznych wpływających do PZGiK. Wynika z niej, że liczba operatów technicznych w postaci elektronicznej niewiele   wzrosła w stosunku do  poprzedniego miesiąca. W sierpniu 2021 r. do zasobu...