07.09.2021 Aktualizacja baz BDOT10k dla kolejnego powiatu

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy zaktualizowany zbiór danych BDOT10k dla obszaru Wrocławia . Prace aktualizacyjne dla tego powiatu zostały wykonane w ramach zlecenia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z 2020 roku. Zakres nowych danych przedstawiamy na...

06.09.2021 Zaktualizowane wytyczne do modernizacji EGiB

Opublikowaliśmy zaktualizowane dokumenty (wersja 1.03) pn. „Wytyczne do przygotowania projektu modernizacji ewidencji gruntów i budynków i jej wykonania” oraz „Przykładowy projekt modernizacji” . Prosimy o zapoznanie się z treścią tych dokumentów oraz o zgłaszanie ewentualnych uwag. ...

03.09.2021 Podpisano nowe umowy na skanowanie laserowe

31 sierpnia 2021 r. podpisaliśmy dwie nowe umowy na pozyskanie danych wysokościowych metodą lotniczego skaningu laserowego w standardzie 1 i 2 (odpowiednio 4pkt/m 2 i 12pkt/m 2 ) oraz na opracowanie numerycznego modelu terenu, numerycznego modelu pokrycia terenu i obrazów intensywności dla...