02.08.2021 Statystyka pobierania danych w lipcu

W lipcu 2021 r. pobrano prawie 70 TB danych przestrzennych. Najwięcej danych zostało pobranych 27 lipca 2021 r. – 4,58 TB , a średnio użytkownicy pobierali ponad 2 TB danych dziennie. Cała statystyka przedstawiona jest na poniższym wykresie. Dane przestrzenne uwolnione dzięki...

02.08.2021 Wyszukaj warstwę w Geoportalu

Dla ułatwienia wyszukiwania treści w serwisie www.geoportal.gov.pl uruchomiliśmy nową funkcjonalność „ Wyszukaj warstwę ” umożliwiającą wyszukanie warstwy po jej nazwie lub fragmencie nazwy bez konieczności przeglądania drzewka warstw. Nowa opcja jest dostępna w oknie „ Zawartość mapy ”, jak...

30.07.2021 Rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków – opublikowane w Dzienniku Ustaw

Rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków – opublikowane w Dzienniku Ustaw W Dzienniku Ustaw z 30 lipca 2021 r. pod numerem 1390 zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. ...