28.06.2022 Nagranie szkolenia o „Geoportalu w biznesie” zorganizowanego z okazji Dnia Przedsiębiorcy

Zgodnie z zapowiedzią na kanale YouTube Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii opublikowaliśmy nagranie szkolenia o „Geoportalu w biznesie”  zorganizowanego z okazji Dnia Przedsiębiorcy (21 czerwca 2022 r.) przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii we współpracy z Ministerstwem...

28.06.2022 Spotkanie Zespołu ds. Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach

Pod przewodnictwem p.o. Głównego Geodety Kraju Alicji Kulki 28 czerwca 2022 r. odbyło się kolejne spotkanie Zespołu ds. Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa...

28.06.2022 Rozpoczęła się pierwsza wizyta studyjna w ramach współpracy bliźniaczej dla Mołdawii

W Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii rozpoczęła się pierwsza wizyta studyjna uczestników projektu współpracy bliźniaczej dla Mołdawii „Improving Spatial Data Services in the Republic of Moldova following EU standards”, który jest realizowany przez konsorcjum: Chorwacja, Holandia oraz...