25.04.2022 Wizualizacje kartograficzne BDOT10k w skali 1:25 000 dla obszaru województwa podkarpackiego

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy do pobrania kolejne wizualizacje kartograficzne BDOT10k w skali 1:25 000 – dla obszaru województwa podkarpackiego. Pliki w formacie PDF są obecnie dostępne również dla obszaru województw lubelskiego i podlaskiego, ale sukcesywnie dane będą...

22.04.2022 Nowa usługa WFS związana z Rejestrem Wniosków Decyzji i Zgłoszeń

Informujemy, że uruchomiono nowe wersje usług dotyczących danych z „ Rejestru Wniosków Decyzji i Zgłoszeń ” , prowadzonego przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Aktualne adresy usług to odpowiednio: WMS - https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/GlownyUrzadNadzoruBudowlanego/RWDZ-WMS ...

22.04.2022 Podlaskie kolejnym województwem z kompletem usług WFS dla danych ewidencji gruntów i budynków

Aktualnie już w ośmiu województwach tj.: podlaskim , łódzkim , lubelskim , dolnośląskim , lubuskim , opolskim , świętokrzyskim i  warmińsko‑mazurskim wszystkie powiaty mają własne usługi WFS. Skracającą się listę powiatów, które nie mają jeszcze usługi WFS ...