27.07.2021 Nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ewidencji gruntów i budynków - podpisane

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ewidencji gruntów i budynków zostało podpisane przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi i czeka na publikację. Rozporządzenie wchodzi w życie 31...

27.07.2021 Nowe rozporządzenie w sprawie w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych – podpisane

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych zostało podpisane przez Wicepremiera i Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii Jarosława Gowina...

27.07.2021 Aktualny stan informatyzacji narad koordynacyjnych

Obecnie już 69% powiatów wykorzystuje elektroniczne narzędzia do prowadzenia narad koordynacyjnych projektów sieci uzbrojenia terenu. Największy poziom zaawansowania jest w województwie wielkopolskim, w którym narady elektroniczne prowadzone są już w 32 powiatach (89% wszystkich powiatów). ...