26.07.2021 Pozytywna ocena nowelizacji Prawa geodezyjnego i kartograficznego w ankiecie Geoforum.pl

Prawie 90% ankietowanych czytelników serwisu www.geoforum.pl pozytywnie lub raczej pozytywnie oceniło zmiany w Prawie geodezyjnym i kartograficznym wprowadzone ubiegłoroczną ustawą nowelizującą. Szersza ocena poszczególnych elementów nowelizacji jest dostępna na stronie ...

26.07.2021 Przypominamy: już w czwartek otwarta wideokonferencja „Podsumowanie procesu nowelizacji Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne”

Główny Geodeta Kraju dr hab. inż. Waldemar Izdebski zaprasza na otwartą wideokonferencję „Podsumowanie procesu nowelizacji Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne” . Podczas spotkania zaprezentujemy podstawowe założenia nowych rozporządzeń – tych, które już obowiązują  oraz tych, które...

23.07.2021 51 geodetów zdobyło uprawnienia zawodowe

Kolejne egzaminy na uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii, w zakresach 1, 2, 4 i 5, odbyły się 20 - 23 lipca 2021 r. Do tej sesji przystąpiło łącznie 76 osób. Egzaminy pisemne (część ogólna i szczegółowa) zostały przeprowadzone w całości z zastosowaniem techniki...