16.08.2021 Polecamy lekturę wywiadu z Głównym Geodetą Kraju

„Ze zmianami nie można czekać” – pod takim tytułem ukazał się w najnowszym wydaniu „Geodety” wywiad z Głównym Geodetą Kraju dr. hab. inż. Waldemarem Izdebskim. W wywiadzie można przeczytać między innymi o pakiecie nowych rozporządzeń do znowelizowanej Ustawy Prawo geodezyjne i...

13.08.2021 Główny Urząd Geodezji i Kartografii nadzorowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej ukazało się Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 sierpnia 2021 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju i Technologii , zgodnie z którym Główny Urząd Geodezji i Kartografii jest nadzorowany przez to ministerstwo. Nowy resort powstał po...

13.08.2021 Jak wygląda informatyzacja operatów w województwach

Z przeprowadzonych każdego miesiąca ankiet dotyczących wdrożenia operatu elektronicznego wynika, że największy poziom zawansowania w liczbie przyjętych operatów elektronicznych jest dalej w  województwach pomorskim i śląskim , gdzie odpowiednio 64% i 63% operatów jest przyjmowanych do...