22.07.2021 Aktualizacja sekcji „Dane” serwisu www.geoportal.gov.pl

W serwisie www.geoportal.gov.pl dokonaliśmy zmian w zakładce „ Dane ”, opisując szczegółowo wszystkie dane znajdujące się w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym. W opisie danych znajdziemy także szczegółowe informacje o towarzyszących im usługach przeglądania i...

22.07.2021 Nowe umowy na aktualizację baz BDOT10k

Główny Geodeta Kraju 21 lipca 2021 r. zawarł kolejnych 7 umów w ramach ogłoszonego w 2021 roku zamówienia publicznego na aktualizację bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k). Dane BDOT10k zostaną zaktualizowane dla powiatów: gnieźnieńskiego i złotowskiego (woj. wielkopolskie), ...

21.07.2021 Aktualizacja baz BDOT10k dla kolejnego powiatu

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy zaktualizowany zbiór danych BDOT10k dla obszaru powiatu poddębickiego w województwie łódzkim. Prace aktualizacyjne dla tego powiatu zostały wykonane w ramach zlecenia Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii z 2020 roku. Zakres nowych danych...