13.08.2021 Jak wygląda informatyzacja operatów w województwach

Z przeprowadzonych każdego miesiąca ankiet dotyczących wdrożenia operatu elektronicznego wynika, że największy poziom zawansowania w liczbie przyjętych operatów elektronicznych jest dalej w  województwach pomorskim i śląskim , gdzie odpowiednio 64% i 63% operatów jest przyjmowanych do...

13.08.2021 Skorowidz map ogólnogeograficznych

Przygotowaliśmy nową usługę WMS prezentującą skorowidze map ogólnogeograficznych w skalach 1 : 250 000, 1 : 500 000, 1 : 1 000 000 dostępnych w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym. Na podstawie usługi w serwisie www.geoportal.gov.pl w sekcji ...

12.08.2021 Statystyki zdjęć przyjętych do PZGiK w ciągu ostatnich 20 lat

Od 2001 roku do dzisiaj do PZGiK przyjęliśmy ponad 2 000 000 fotogrametrycznych zdjęć lotniczych, wykonanych w przestrzeni barwnej RGB (lub RGB i CIR) lub B/W o pokryciu 60% x 30% - w zdecydowanej większości na potrzeby opracowania ortofotomapy. Liczba zdjęć przyjmowanych...