25.02.2021 Statystyka przesyłania zawiadomień z ksiąg wieczystych przez szynę usług ZSIN

17 grudnia 2020 r. zostały włączone mechanizmy do odbierania zawiadomień elektronicznych o zmianach w księgach wieczystych z wykorzystaniem szyny usług ZSIN. Aktualnie funkcjonalność jest uruchomiona w powiecie mińskim oraz wołomińskim i z jej wykorzystaniem zostało przesłanych ponad...

24.02.2021 Klasyfikacja pokrycia terenu w serwisie www.geoportal.gov.pl

W serwisie www.geoportal.gov.pl dodaliśmy nową warstwę „Klasyfikacja pokrycia terenu 2020” umożliwiającą przeglądanie mapy pokrycia terenu Polski opracowanej w procesie automatycznej klasyfikacji zdjęć satelitarnych Sentinel-2 zarejestrowanych w roku 2020. Nowa warstwa jest domyślnie...

22.02.2021 Kolejne powiaty wprowadzają układ PL-EVRF-2007-NH

W serwisie www.geoportal.gov.pl kolejny raz zaktualizowaliśmy warstwę „Stan wdrażania układu PL-EVRF2007-NH”. Obecnie: 197 powiatów wdrożyło układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH (kolor niebieski), 92 jest w trakcie jego wprowadzania (kolor jasnoniebieski) 91 przygotowuje się do...