11.08.2021 Nowe dane fotogrametryczne w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy kolejne dane fotogrametryczne dla obszaru miast Gniezno (woj. wielkopolskie), Drezdenko (woj. lubuskie), Zgorzelec (woj. dolnośląskie), Łowicz i Tomaszów Mazowiecki (woj. łódzkie) o łącznej powierzchni ok. 318 km 2 : zdjęcia...

11.08.2021 Kolejne powiaty odbierają zawiadomienia z ksiąg wieczystych przez szynę usług ZSIN

9 sierpnia 2021 r. w powiatach: legionowskim, płockim i m. Płock uruchomiono, z wykorzystaniem szyny usług ZSIN, mechanizm odbierania zawiadomień elektronicznych o zmianach w księgach wieczystych. Wymiana zawiadomień w pierwszym powiecie ( mińskim ) została uruchomiona 17 grudnia...

11.08.2021 Ortofotomapa standardowa w układzie Pseudo Mercator

W usłudze WMTS ortofotomapy standardowej dodaliśmy możliwość wyświetlania danych w układzie Pseudo Mercator (EPSG:3857). Układ ten jest wariantem odwzorowania Mercator oraz standardem do tworzenia map internetowych dla aplikacji. Obecnie jest używany przez praktycznie wszystkich głównych...