21.07.2021 Rozporządzenie w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów – podpisane

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów zostało podpisane 21 lipca 2021 r. przez Wicepremiera i Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii Jarosława Gowina i oczekuje na ogłoszenie. Do najważniejszymi zmian w nowym rozporządzeniu...

20.07.2021 Nowe dane wysokościowe dostępne w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy nowe dane wysokościowe opracowane w technologii lotniczego skanowania laserowego dla obszaru miasta Rybnik o łącznej powierzchni ok. 220 km 2 : Dane pomiarowe LIDAR w formacie LAZ o gęstości 4 p/m 2 Numeryczny Model...

19.07.2021 Nowe dane fotogrametryczne w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy nowe dane fotogrametryczne dla obszaru miast Jasło, Krosno i Mielec o łącznej powierzchni ok. 285 km 2 : zdjęcia lotnicze o GSD = 0.10 m, ortofotomapa o pikselu 0.10 m, numeryczny model terenu w formacie Arc/Info Ascii...