09.08.2021 Usługa WFS prezentująca skorowidze zdjęć lotniczych

Opublikowaliśmy usługę WFS prezentującą środki rzutów wszystkich zdjęć lotniczych dostępnych w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym. Aby pobrać skorowidze zdjęć lotniczych można skorzystać z dowolnego oprogramowania z funkcją klienta WFS, np. QGIS. Mając środki...

09.08.2021 Wzrost liczby operatów elektronicznych

Na początku sierpnia 2021 r. przeprowadziliśmy kolejną ankietę dotyczącą formy operatów technicznych wpływających do PZGiK. Wynika z niej, że liczba operatów technicznych w postaci elektronicznej wzrosła w stosunku do  poprzedniego miesiąca. W lipcu 2021 r. do zasobu przekazano 47%...

09.08.2021 Nowe zdjęcia lotnicze dla części województwa kujawsko-pomorskiego dostępne w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy kolejne zdjęcia lotnicze z 2021 roku dla części województwa kujawsko-pomorskiego (blisko 2000 sztuk) o terenowym rozmiarze piksela 0.25 m wykonane w przestrzeni barwnej RGB oraz CIR. Prace zostały zrealizowane na zlecenie...